„ ..dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego..."

Rewitalizacja
zabytkowego Śródmieścia Kielc -
etap I

Cele projektu

Głównym celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności społeczno-gospodarczej i przestrzennej Kielc oraz zapewnienie skutecznego pełnienia przez miasto funkcji regionalnego ośrodka metropolitarnego. Dzięki realizacji projektu nastąpi poprawa estetyki rewitalizowanego terenu, co będzie miało wpływ na jakość życia mieszkańców. Placom zostanie przywrócona ich pierwotna forma i funkcja. Ograniczony zostanie ruch samochodowy, dzięki czemu Rynek oraz objęte projektem ulice przyległe nabiorą charakteru miejsca spotkań i spacerów nie tylko mieszkańców, ale także turystów...

Czytaj dalej

Zadania w projekcie

Czytaj dalej

Aktualności

Archiwum wiadomości