„ ..dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego..."

Zadania realizowane w ramach projektu

Szczegółowe informacje, zdjęcia, wizualizacje...

Przebudowa płyty Placu Najświętszej Marii Panny i okolicznych ulic...

Rewitalizacja Śródmieścia Kielc – przebudowa płyty Placu Najświętszej Marii Panny i okolicznych ulic (odcinek od ul. Sienkiewicza do Placu Najświętszej Marii Panny i ul. Kapitulnej) - obejmuje przebudowę i rozbudowę Placu NMP oraz kompleksową przebudowę nawierzchni jezdni
i chodników ulicy Małej, Dużej, Kapitulnej na odcinku od ul. Sienkiewicza do Placu NMP wraz z przebudową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, niezbędną przebudowę elementów infrastruktury technicznej oraz stworzenie nowych elementów małej architektury i zieleni ulicznej
w rejonie Placu NMP.

Umowy na przebudowę

;

Wkrótce remont Placu NMP

Zobacz również:

Powrót