„ ..dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego..."

Zadania realizowane w ramach projektu

Szczegółowe informacje, zdjęcia, wizualizacje...

Przygotowanie infrastrukturalne terenu pod śródmiejską zabudowę;...

Rewitalizacja Śródmieścia Kielc – przygotowanie infrastrukturalne terenu pod śródmiejską zabudowę; obszar w rejonie ul. Piotrkowskiej, ul. Silnicznej i Al.IX Wieków Kielc wraz z przebudową skrzyżowania ul. Nowy Świat z Al.IX Wieków Kielc. – obejmuje rozbudowę skrzyżowania na skrzyżowanie 4-wlotowe skanalizowane wraz z połączeniem z ul. Silniczną i ul. Piotrkowską wraz z przebudową ciągów pieszych oraz istniejącej infrastruktury uzbrojenia podziemnego (wodociągi, gazociągi, kolektor kanalizacji deszczowej, kanalizacja sanitarna, sieć ciepłownicza), budowę kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia dla nowego odcinka drogi.

Remonty, remonty

;

Rozpoczęła się przebudowa skrzyżowania al.IX Wieków z ul. Nowy Świat

Zobacz również:

Powrót