„ ..dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego..."

Budżet rewitalizacji

Koszty poniesione przy realizacji projektu...

Finansowanie projektu

  • Całkowita wartość Projektu wynosi: 58 765 595,79 PLN
  • Całkowite wydatki kwalifikowane Projektu wynoszą: 52 988 665,17 PLN
  • Całkowita kwota dofinansowania ze środków europejskich wynosi: 45 040 365,39 PLN
Powrót