„ ..dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego..."

Archiwum wiadomości

Aktualne informacje o postępach w realizacji projektu

Zakończenie realizacji przebudowy Skweru Żeromskiego

29.12.2014

Zostały zakończone czynności odbiorowe w ramach zadania: Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa Skweru Stefana Żeromskiego w Kielcach.

Roboty budowlane prowadzone były od dnia 22.05.2014 r. do dnia 11.12.2014 r.

W ramach inwestycji, której wykonawcą było Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowo-Handlowe „Agat” sp. z o.o. zrealizowano:

  • przebudowę cokołu pomnika upamiętniającego Żołnierzy Armii Krajowej,
  • budowę ciągów głównych pieszych,
  • budowę ścieżki rowerowej,
  • przebudowę nawierzchni alejek głównych,
  • przebudowę (odtworzenie) istniejących murków, ogrodzeń i schodów,
  • budowę (przebudowę) oświetlenia.

Ponadto zamontowano ławki parkowe, stojaki na rowery, kosze na śmieci, wykonano nasadzenia niskiej zieleni strukturalnej, regulację istniejącej zieleni.

Powrót