„ ..dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego..."

Archiwum wiadomości

Aktualne informacje o postępach w realizacji projektu

Konferencja podsumowująca realizację projektu

15.07.2015

15 lipca 2015 r. w Urzędzie Miasta Kielce, odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu: Rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc – etap I.

Roboty budowlane prowadzone były od 2009 r., kiedy to została podpisana pierwsza umowa na realizację zadania: Rewitalizacja Śródmieścia Kielc – przebudowa zespołu obiektów powięziennych przy ul. Zamkowej 3.

W ramach Projektu zrealizowano siedem zadań inwestycyjnych:

  • Rewitalizacja Śródmieścia Kielc – przebudowa płyty Rynku i okolicznych ulic (odcinek od ul. Sienkiewicza do Rynku),
  • Rewitalizacja Śródmieścia Kielc – budowa ul. Nowosilnicznej (odcinek od ul. Warszawskiej do Pl. Św.Wojciecha.) - obecnie ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego,
  • Rewitalizacja Śródmieścia Kielc – przebudowa płyty Placu Najświętszej Marii Panny i okolicznych ulic (odcinek od ul. Sienkiewicza do Placu Najświętszej Marii Panny i ul. Kapitulnej),
  • Rewitalizacja Śródmieścia Kielc – przygotowanie infrastrukturalne terenu pod śródmiejską zabudowę; obszar w rejonie ul. Piotrkowskiej, ul. Silnicznej i al.IX Wieków Kielc wraz z przebudową skrzyżowania ul. Nowy Świat z al. IX Wieków Kielc.
  • Rewitalizacja Śródmieścia Kielc – przebudowa zespołu obiektów powięziennych przy ul. Zamkowej 3,
  • Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - adaptacja budynku przy ulicy Kapitulnej 2 na potrzeby Biura Wystawa Artystycznych,
  • Rewitalizacja Śródmieścia Kielc – przebudowa Skweru Stefana Żeromskiego w Kielcach.

W wyniku przeprowadzonych prac inwestycyjnych został zrewitalizowany obszar
o powierzchni 7,38 ha. Przebudowany został Rynek, Plac Św. Tekli, Plac NMP, Skwer Stefana Żeromskiego, 2 obiekty zmodernizowano na cele kulturalne i turystyczne. Wybudowane zostały nowe odcinki dróg o łącznej długości 0,35 km (ul. Mojżesza Pelca, ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego), natomiast przebudowie poddano drogi o powierzchni 1,37 km. Dzięki realizacji Projektu powstało 17 nowych miejsc pracy.
W ramach inwestycji wykonano również chodniki, ścieżki rowerowe, powstały zatoki autobusowe
i postojowe, zbudowano kanalizację deszczową, sanitarną, sieć ciepłowniczą, zamontowano nowe słupy oświetleniowe.

Zrewitalizowany obszar Śródmieścia Kielc stał się terenem niezwykle atrakcyjnym przestrzennie, społecznie i gospodarczo. Poprzez stworzenie nowych przestrzeni publicznych, poprawę estetyki już istniejących i ograniczenie ruchu samochodowego, Śródmieście stało się rzeczywistym centrum życia społeczno – kulturalnego Kielc, nabierając charakteru miejsca spotkań i spacerów. Wpłynęło to pozytywnie na wzrost aktywności rekreacyjno-kulturalnej mieszkańców. Przebudowane place na obszarze objętym projektem stały się miejscem organizacji imprez kulturalnych. Realizacja przebudowy zespołu budynków powięziennych przyczyniła się do poprawy wizerunku tej części miasta. Jest to niezwykle istotne, gdyż obiekt ten znajduje się na wzgórzu zamkowym, wpisanym do rejestru zabytków, ze względu na układ urbanistyczno-krajobrazowy.
W przebudowanym obiekcie powięziennym ma siedzibę „Wzgórze Zamkowe”, w którym znajdują się dwie instytucje: Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej oraz Institute of Design Kielce.
Przebudowane pomieszczenia mają charakter wystawienniczy, sal ekspozycyjnych, wykładowych, pracowni ceramicznych i naukowych oraz czytelni.

W wyniku realizacji Projektu został poddany przebudowie budynek przedszkola przy
ul. Kapitulnej 2, na potrzeby Biura Wystaw Artystycznych. W obiekcie tym zostały urządzone sale wystawiennicze, sala wystawowo- szkoleniowa, galeria, czytelnia.

Powrót