„ ..dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego..."

Zadania realizowane w ramach projektu

Szczegółowe informacje, zdjęcia, wizualizacje...

Przebudowa zespołu obiektów powięziennych przy ul. Zamkowej 3

Rewitalizacja Śródmieścia Kielc – przebudowa zespołu obiektów powięziennych przy ul. Zamkowej 3. - obejmuje przebudowę, rozbudowę i nadbudowę historycznego zespołu obiektów powięziennych przy ul. Zamkowej w Kielcach, która jest związana ze zmianą sposobu użytkowania
z przeznaczeniem na funkcje: Ośrodka Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej (budynek nr 4), Galerię Współczesnej Sztuki Użytkowej (budynek nr 2) i Warsztatów Rękodzieła Artystycznego (budynek nr 3) wraz z rekonstrukcją budynku Bramnego (budynek nr 7) stanowiącego połączenie komunikacyjne pomiędzy Parkiem im. S. Staszica, ul. Zamkową, terenem Pałacu Biskupów Krakowskich a Pl. NMP

Oficjalne otwarcie Wzgórza Zamkowego

Wzgórze Zamkowe gotowe

Trwa przebudowa kompleksu powięziennego przy Zamkowej

Rozpoczęła się rewitalizacja ul. Zamkowej

 

Zobacz również:

Powrót